Clara Lammers Lisnet

8 november 2015, Bach Kantate BWV 115

Bach Kantate BWV 115 ‘Mache dich, mein Geist bereit’, 19.30 Petruskerk Nijmegen,
o.l.v. Dirigent Wouter van Haaften