Clara Lammers Lisnet

REPERTOIRE

Clara is een hoge, lyrische / coloratuur sopraan. Op haar repertoire staan componisten van de vroege renaissance tot contemporaine muziek, en werken van kamermuziek tot opera’s.

 

LIED


Clara voert lied uit van de vroege renaissance tot en met de 21ste eeuw.

Met de ensembles waarmee Clara werkt, nemen barok- en kamermuziek een prominente plaats in. In liedrecitals hebben de klassieke periode en de romantiek een belangrijke rol.

 

ORATORIUM


Oratorium neemt voor Clara een prominente rol in. Als solist heeft zij o.a. de volgende werken met orkest uitgevoerd:

H. Andriessen: Miroir de Peine
J.S. Bach: Johannes Passion
J.S. Bach: Matthäus Passion
J.S. Bach: Hohe Messe
J.S. Bach: Weihnachtsoratorium
J.S. Bach: vele Kantates
A. Clement: Stabat Mater
G. Fauré: Requiem
G.F. Händel: Messiah
J. Haydn: Die Schöpfung
J. Haydn: Die sieben letzten Worte
F. Mendelssohn: Elias
W.A. Mozart: Große Messe c-moll
W.A. Mozart: Requiem
G. Pergolesi: Stabat Mater
H. Schütz: verschillende werken
A. Vivaldi: Gloria in D major en het Introduzione al Gloria

 

(Kamer)koor / ensembles

Clara zingt in verschillende professionele koren, kamerkoren en ensembles, waarmee ze vele (koor)werken heeft uitgevoerd, van componisten uit de renaissance tot contemporaine muziek.